การเสนอข่าวการค้ามนุษย์และการเอาคนลงเป็นทาสยุคสมัยใหม่
Dates: 13 July 17 July | Location: Bangkok, Thailand
Application deadline: 04 May | Programme: Reporting on Trafficking and Slavery
Apply

This is an opportunity provided by the Reporting on Trafficking and Slavery programme: Find out more

ทุกวันนี้การค้ามนุษย์ขยายตัวอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์ ประเมินกันว่าจำนวนผู้ถูกเอาตัวลง เป็นทาสในปัจจุบันมีจำนวนตั้งแต่ 21 ล้าน คน ถึง 36 ล้าน คน อยู่ในอุตสาหกรรม ที่มีมูลค่ากำไรโดยมิชอบ ด้วยกฎหมายมากกว่า 150 พันล้าน เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี  อีกทั้งวิกฤตผู้ลี้ภัยระดับโลกทำให้ ประชาชน 68 ล้าน คน พลัดถิ่นฐานสูงเป็นประวัติการณ์ การค้ามนุษย์และการเอาคนลงเป็นทาสในปัจจุบันจึงเป็นหนึ่งในข่าวใหญ่ที่สุดทุกวันนี้ ทว่ารายงานข่าวการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับจำนวนมากยังติดยึดภาพเหมารวม มายาคติ และ ความเข้าใจผิด ทำให้มักจะขาดความเข้าใจสาเหตุการแพร่หลายและเครื่องมือในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานบังคับที่เหมาะสม

มูลนิธิ ทอมป์สัน รอยเตอร์ (Thomson Reuters Foundation) จัดการอบรมการรายงานข่าวด้านการการค้ามนุษย์ และการเอาคนลงเป็นทาสยุคสมัยใหม่ในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ณ กรุงเทพฯ  นับเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักสื่อสาร มวลชนในประเทศไทยได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ในภาคปฏิบัติ พร้อมทำงานตามแนวความคิด การนำเสน อ หัวข้อข่าวของตน โดยได้รับคำแนะนำจากนักข่าวมูลนิธิ ทอมป์สัน รอยเตอร์ซึ่งมีประสบการณ์สูง ทั้งยังเป็นโอกาสฟังข้อมูลผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการผสมผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ โดยเน้นการผลิตข่าวที่สร้างผลกระทบสูง เพื่อการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิ C&A

ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจะได้เรียนรู้ความพยายามในการกำหนดมาตรฐานระดับโลกเพื่อต่อสู้กับการเอาคน ลงเป็นทาสในยุคสมัยใหม่ อนุสัญญาพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือระหว่างประเทศ และพิธีสารใหม่ ๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และกำหนดให้ประเทศต่าง ๆ ดำเนินการต่อต้านการเอาคนลงเป็นทาสอย่างจริงจัง

ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยังจะได้หารือบทบาทของสื่อมวลชน ในฐานะผู้เพิ่มการรับรู้ เพื่อลดความเสี่ยง และการตรวจสอบให้รัฐบาลมีความรับผิดชอบ การบังคับใช้กฎหมายและภาคธุรกิจ ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถสำรวจแนวทางใหม่ ๆ ในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ ตลอดจนการรายงานข่าวการโยกย้ายถิ่นฐานและสำรวจความพยายามตอบสนองเชิงนโยบายข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ

ประเด็นสำคัญสำหรับการอบรมคือจริยธรรมการรายงานข่าวการเอาคนลงเป็นทาสและการทำงานด้วยความระวังไหวกับผู้รอดชีวิตที่ผ่านประสบการณ์เจ็บปวด การสำรวจและทำงานเพื่อก้าวข้าม ความคิดและภาพเหมารวม ที่นักข่าวเคยเชื่อถือ การอบรมเชิงปฏิบัติการยังครอบคลุมประเด็นความปลอดภัยโดยเฉพาะร่วมทำงานกับแหล่งข่าว และรายงานข่าว เชิงอาชญากรรมที่เกิดขึ้น

เป็นโอกาสนักข่าวจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากนักข่าวท่านอื่น ๆ ที่ทำงานเชิงสืบสวน หรือการรายงานข่าวสดใหม่ไม่ซ้ำใคร ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระตุ้นให้ประชาชนเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลง หรือนำผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจะได้พบทั้งผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เผชิญกับปัญหาการขบวนการต่อต้านการเอาคนลงเป็นทาสทาสและวิกฤตการโยกย้ายถิ่นฐาน รวมถึงผู้ที่เคยเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ผันตัวไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ก้าวผ่านจาก “เหยื่อ” เพื่อเป็น “ผู้รอดชีวิต” 
คุณสมบัติ:
 

ELIGIBILITY

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักข่าวทำงานเต็มเวลาหรือนักข่าวที่ส่งข่าวส่งข่าวประจำให้กับองค์กรสื่อมวลชนในประเทศไทย  การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยมีล่ามแปลภาษา ผู้สมัครต้องแสดงความมุ่งมั่นในการทำงาน ด้านสื่อสารมวลชนในประเทศของตน เป็นนักข่าวอาวุโสที่มีประสบการณ์การทำงานระดับวิชาอาชีพอย่างน้อยสามปี มีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี หากเคยเข้าร่วมโครงการอบรมของมูลนิธิ ทอมป์สัน รอยเตอร์ ในสองปีที่ผ่านมาจะไม่มีสิทธิ์สมัคร

FUNDING

มูลนิธิ ทอมป์สัน รอยเตอร์สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมการเดินทางจากนอกกรุงเทพฯ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดส่งอีเมล์ ที่ TRFMedia@thomsonreuters.com และ nanchanok.wongsamuth@thomsonreuters.com (นันท์ชนก วงษ์สมุทร์)


 

SUBMISSIONS

เอกสารประกอบการสมัคร
ในการกรอกใบสมัคร ท่าจะต้องอัพโหลดเอกสารต่อไปนี้ - โปรดเตรียมเอกสารให้พร้อม
◦    ตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้อง 2 ชิ้น (ขนาดไฟล์สูงสุด 5 MB) - หากเป็นไปได้ควรใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผลงานที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ โปรดส่งบทสรุปภาษาอังกฤษไม่เกิน 250 คำแนบมาด้วย 
◦    จดหมายจากบรรณาธิการเพื่อแสดงความยินยอมให้ท่านเข้าร่วมในโครงการและคำมั่นว่าจะเผยเผยแพร่/ถ่ายทอดข่าวที่เกิดขึ้น
ผู้สมัครจะต้องนำเสนอแนวคิดการเสนอข่าวหนึ่งเรื่องขึ้นไปพร้อมกับใบสมัคร โครงการจะรักษาแนวคิด การเสนอข่าวของท่านเป็นความลับ 
หากพบปัญหาในการสมัครโปรดส่งอีเมล์มาที่ trfmedia@thomsonreuters.com และ nanchanok.wongsamuth@thomsonreuters.com (นันท์ชนก วงษ์สมุทร์)

Apply
Reporting on Trafficking and Slavery
 • We provide journalists across the world with the necessary knowledge and skills to produce reports and undertake investigations on migration, human trafficking and modern slavery.

  Find out more

About Media Development

The Thomson Reuters Foundation is committed to fostering the highest standards of journalism worldwide. We believe accurate, impartial and independent journalism leads to better-informed societies. It holds power to account, strengthens the rule of law and contributes to economic and social development.

Find out more

More Opportunities
 • Equality and Tolerance
  Como Cobrir Tráfico Humano e Escravidão Moderna
  Sao Paulo
  15 June View
 • Equality and Tolerance
  Reporting on Human Trafficking and Modern Day Slavery
  Bangkok
  13 July View

Contact our team

Get in touch

Email us

+44(0)20 7542 9633

More about us

Meet the team

Previous participant?

Reconnect with us

Keep in touch with us and view our latest opportunities