การเสนอข่าวการค้ามนุษย์และการเอาคนลงเป็นทาสยุคสมัยใหม่
Dates: 15 November 19 November | Location: Online, Thailand
Application deadline: 01 November | Programme: Reporting on Trafficking and Slavery
Apply

This is an opportunity provided by the Reporting on Trafficking and Slavery programme: Find out more

ทุกวันนี้การค้ามนุษย์ขยายตัวอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์ ประเมินกันว่าจำนวนผู้ถูกเอาตัวลงเป็นทาสในปัจจุบันมีจำนวนตั้งแต่ 21 ล้าน คน ถึง 36 ล้าน คน อยู่ในอุตสาหกรรม ที่มีมูลค่ากำไรโดยมิชอบ ด้วยกฎหมายมากกว่า 150 พันล้าน เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี  อีกทั้งวิกฤตผู้ลี้ภัยระดับโลกทำให้ ประชาชน 68 ล้าน คน พลัดถิ่นฐานสูงเป็นประวัติการณ์ การค้ามนุษย์และการเอาคนลงเป็นทาสในปัจจุบันจึงเป็นหนึ่งในข่าวใหญ่ที่สุดทุกวันนี้ ทว่ารายงานข่าวการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับจำนวนมากยังติดยึดภาพเหมารวมมายาคติ และ ความเข้าใจผิด ทำให้มักจะขาดความเข้าใจสาเหตุการแพร่หลายและเครื่องมือในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานบังคับที่เหมาะสม

มูลนิธิ ทอมป์สัน รอยเตอร์ (Thomson Reuters Foundation) จัดการอบรมการรายงานข่าวด้านการการค้ามนุษย์ และการเอาคนลงเป็นทาสยุคสมัยใหม่ในระยะเวลา 5 วัน ผ่านระบบออนไลน์  นับเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักสื่อสารมวลชนในประเทศไทยได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ในภาคปฏิบัติ พร้อมทำงานตามแนวความคิด การนำเสนอหัวข้อข่าวของตน โดยได้รับคำแนะนำจากนักข่าวมูลนิธิ ทอมป์สัน รอยเตอร์ซึ่งมีประสบการณ์สูง ทั้งยังเป็นโอกาสฟังข้อมูลผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการผสมผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ โดยเน้นการผลิตข่าวที่สร้างผลกระทบสูง เพื่อการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิ Laudes

ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจะได้เรียนรู้ความพยายามในการกำหนดมาตรฐานระดับโลกเพื่อต่อสู้กับการเอาคน ลงเป็นทาสในยุคสมัยใหม่ อนุสัญญาพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือระหว่างประเทศ และพิธีสารใหม่ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และกำหนดให้ประเทศต่าง ๆดำเนินการต่อต้านการเอาคนลงเป็นทาสอย่างจริงจัง

ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยังจะได้หารือบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะผู้เพิ่มการรับรู้ เพื่อลดความเสี่ยง และการตรวจสอบให้รัฐบาลมีความรับผิดชอบ การบังคับใช้กฎหมายและภาคธุรกิจ ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถสำรวจแนวทางใหม่ ในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ ตลอดจนการรายงานข่าวการโยกย้ายถิ่นฐานและสำรวจความพยายามตอบสนองเชิงนโยบายข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ

ประเด็นสำคัญสำหรับการอบรมคือจริยธรรมการรายงานข่าวการเอาคนลงเป็นทาสและการทำงานด้วยความระวังไหวกับผู้รอดชีวิตที่ผ่านประสบการณ์เจ็บปวด การสำรวจและทำงานเพื่อก้าวข้าม ความคิดและภาพเหมารวม ที่นักข่าวเคยเชื่อถือ การอบรมเชิงปฏิบัติการยังครอบคลุมประเด็นความปลอดภัยโดยเฉพาะร่วมทำงานกับแหล่งข่าวและรายงานข่าว เชิงอาชญากรรมที่เกิดขึ้น

เป็นโอกาสนักข่าวจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากนักข่าวท่านอื่น ที่ทำงานเชิงสืบสวน หรือการรายงานข่าวสดใหม่ไม่ซ้ำใคร ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระตุ้นให้ประชาชนเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลง หรือนำผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจะได้พบทั้งผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เผชิญกับปัญหาการขบวนการต่อต้านการเอาคนลงเป็นทาสทาสและวิกฤตการโยกย้ายถิ่นฐาน รวมถึงผู้ที่เคยเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ผันตัวไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ก้าวผ่านจากเหยื่อเพื่อเป็นผู้รอดชีวิต” 

•    
การอบรมจะเป็นการจัดการศึกษาทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom
•    
ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องเข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ 4 ชั่วโมงต่อวันในระหว่างการอบรม ในเวลา 14:00-18:00. ระหว่างวันที่ 15-19 .. 2564 และทำการบ้านตามที่ได้รับมอบหมายอีก 1-2 ชั่วโมง

ELIGIBILITY

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักข่าวทำงานเต็มเวลาหรือนักข่าวที่ส่งข่าวส่งข่าวประจำให้กับองค์กรสื่อมวลชนในประเทศไทย  การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยมีล่ามแปลภาษา ผู้สมัครต้องแสดงความมุ่งมั่นในการทำงาน ด้านสื่อสารมวลชนในประเทศของตน หากเคยเข้าร่วมโครงการอบรมของมูลนิธิ ทอมป์สัน รอยเตอร์ ในสองปีที่ผ่านมาจะไม่มีสิทธิ์สมัคร

SUBMISSIONS

ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียรเพื่อการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ทั้งนี้ มูลนิธิ ทอมป์สัน รอยเตอร์สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งสำหรับผู้ที่อาจต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมระหว่างการอบรม 

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดส่งอีเมล์ ที่ TRFMedia@thomsonreuters.com และ nanchanok.wongsamuth@thomsonreuters.com (นันท์ชนก วงษ์สมุทร์)

 

Apply
Reporting on Trafficking and Slavery
  • We provide journalists across the world with the necessary knowledge and skills to produce reports and undertake investigations on migration,human trafficking and modern slavery.

    Find out more

About Media Development

The Thomson Reuters Foundation is committed to fostering the highest standards of journalism worldwide. We believe accurate, impartial and independent journalism leads to better-informed societies. It holds power to account, strengthens the rule of law and contributes to economic and social development.

Find out more

Contact our team

Get in touch

Email us

+44(0)20 7542 9633

More about us

Meet the team

Previous participant?

Reconnect with us

Keep in touch with us and view our latest opportunities